מהלכה למעשה: ביה"ד האזורי לעבודה קבע שעבירה מינהלית מתיישנת בתוך שנה

בתאריך 21.3.2013, בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב נתן פסק-דין עקרוני בשאלה – אימתי מתיישנת עבירה מינהלית (הע"ז 2171/09 מדינת ישראל נ' י.ד. לוי אלברט (2000) חב' לבניין בע"מ ואח' [פורסם בנבו]).

בשלהי 2009 כתבתי יחד עם חברי, אופיר סטרנשוב, מאמר בנושא "התיישנות עבירה מינהלית וקנס מינהלי" (פורסם בכתב העת "הסניגור" מס' 148).

טענו במאמר שההיגיון הניצב בבסיס מוסד העבירות המינהליות זהה לזה הקיים בעבירות קנס מסוג ברירת משפט. עבירות קנס מסוג ברירת משפט הקלאסיות והמוכרות הן – עבירות תעבורה קלות, כגון חניה במקום אסור, נסיעה ללא חגורת בטיחות, השלכת סיגריה וכיוצא באלה. בנוסף, הראנו שההליך לקביעת עבירה כ"עבירה מינהלית" דומה-עד-זהה להליך של קביעת עבירה פלילית כלשהי כ"עבירת קנס".

עבירות קנס הן עבירות שמרביתן מסווגות כעבירות מסוג "עוון". לפיכך, ברגיל, הן מתיישנות בתוך 5 שנים. אולם, קבע המחוקק, כי לאור אופיין הקל והכמעט 'מובן מאליו', יחד עם הקושי המשמעותי להתגונן מפניהן בחלוף זמן רב, לצד הרצון להוריד עומס ממערכת בתי המשפט, מצדיקות קביעת תקופת התיישנות קצרה וקשיחה – שנה אחת מועד ביצוע העבירה.

התיישנות מקוצרת היא "קשיחה" לאור העובדה שאין לה אירועים מנתקים כמו התיישנות רגילה. כלומר, גם אם בוצעו פעולות חקירה במהלך תקופת ההתיישנות, השעון אינו נעצר – ויש להטיל קנס או להגיש כתב אישום בתוך פרק הזמן הזה.

תקופת ההתיישנות המיוחדת יוצרת תמריץ לרשויות האכיפה שלא להתמהמה בהפעלת סמכויותיהן, ומאפשרות למקבלי הקנס להתגונן כראוי כל עוד טענות ההגנה "טריות" בראשם.

משכך, הסקנו שיש לקבוע שעבירה מינהלית תתיישן בתוך שנה ממועד ביצועה. בזהה לעבירות קנס מסוג ברירת משפט, ההתיישנות צריכה להיות אבסלוטית, ללא אירועים מנתקים (למעט הטלת הקנס עצמו, או – הגשת כתב האישום). כאמור, התזה שלנו – על נימוקיה – אומצה על ידי בית המשפט.

אם וככל שפסק הדין יוותר על כנו, או יעמוד בערעור המדינה עליו לבית הדין הארצי לעבודה, מדובר בלא פחות ממהפכה של ממש, המעמידה עשרות כתבי אישום ומאות קנסות מינהליים בסכנת ביטול. מדובר בעבירות על חוק עובדים זרים, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוקי איכות סביבה ותברואה וכהנה דברי חקיקה, שהעבירות שבהן נקבעו כ"עבירות מינהליות".

לסיכום: על אף המחלוקת הקיימת בפסיקה, נראה שהמגמה משתנה ומטילה על הרשויות חובה לאכוף את הדין ביעילות ובמהירות, לבל תיפגענה זכויות חשודים ונאשמים בעבירות מינהליות. אל תרתעו – בידקו האם הקנס המינהלי הוטל עליכם בתוך פרק זמן של שנה מיום ביצוע העבירה. אם מצאתם שחלפה שנה – העלו טענת התיישנות, תוך התבססות על הרציונאלים שבפסק-דינו של ביה"ד האזורי לעבורה והמאמר שלנו. 

– דב גלעד כהן

השאר תגובה