פסילת דירקטורים לאחר הרשעה: הודעה מראש וזיקה מהותית

אני שמח לבשר לכם שבית המשפט העליון אימץ את גישתנו המשפטית בשתי נקודות מהותיות הקשורות לנושא פסילת דירקטורים מכהונה בעקבות הרשעתם בפלילים, במסגרת פסק דינו מיום 16.9.2010 בע"פ 4783/09 שולשטיין נ' רשות ההגבלים העסקיים.

רק להזכיר – לאחרונה, פרסמנו מאמר מקיף שכותרתו "אימתי ייפסל דירקטור (בחברה ציבורית) מכהונה בעקבות הרשעה?" בכתב העת 'תאגידים', כרך ו/2, מאי 2009 (הוצאת רונן).

במאמר גרסנו שעל התביעה להודיע מראש, עוד בכתב האישום, על כוונתה לעתור לפסילת הדירקטור (בחברה ציבורית) מכהונה, אם וכאשר יורשע בדינו. עוד טענו, כי חייבת להתקיים זיקה בין המעשה המיוחס לדירקטור לבין תפקידו ככזה.

ובכן, נצטט מדברי כב' השופטת ארבל, שכתבה את דעת הרוב בפסק הדין, בפסקה 38:

"יחד עם זאת, משום אופיו הגמיש של סעיף 226(א)(3) ומשום הפגיעה שהוא עלול להביא לחופש העיסוק של הפרט, אני סבורה כי לשם הפעלת הסמכות לפי סעיף זה נדרשת זיקה מהותית בין העבירה בה הורשע אותו אדם, טיבה ונסיבות ביצועה, לבין מאפייני התפקיד של דירקטור בחברה ציבורית."

וכן מפסקה 42:

"יחד עם זאת אני סבורה כי תהא זו מידת ההגינות אם תציין התביעה בכתב האישום כי בכוונתה לעתור להגבלת כהונה לפי סעיף 226(א) לחוק החברות אם יורשע הנאשם."

אנו שמחים על קביעות חשובות אלה. זכינו לכוון לדעת גדולים (ולהיפך).

עורך דין פלילי || ניהול קישרי לקוחות || עורך דין פלילי


  1. כתוב תגובה

    מאת: בניית אתרים
    20:05 | 09 ינואר 2011

    Triangle

    טוב אמוד עלו והצליחו!

השאר תגובה