פרסומים חדשים: דנציגר כוכב עליון, טענות מקדמיות

אנו שמחים לבשר לכם על פרסומים רשמיים מן התקופה האחרונה.

טענות מקדמיות

בנובמבר 2010 פורסם מאמר פרי עטנו בגיליון 164 של כתב העת "הסניגור" (הוצאת סקירה משפטית), שכותרתו "טענות מקדמיות – שלושה חידושים פרקטיים: שימוע, הגנה מן הצדק והתיישנות". מתוך הפתיח:

בשלושה מקרים שנדונו לאחרונה בערכאות שונות, התעוררו חידושים וחידודים פרקטיים בנוגע לשלוש טענות מקדמיות בסדרי הדין הפליליים, אשר רצוי להביאם בפני קהל הסנגורים – על מנת לתת בידם כלים שימושיים ומהותיים בשגרת פעילותם: התבטאות חשובה וחדשנית של בית המשפט העליון בדבר היות ה"שימוע" לפני הגשת כתב אישום – זכות; ביטול אישומים מחמת "הגנה מן הצדק" כאשר בדיעבד הסתבר שמדיניות אכיפה ניסיונית כשלה; וכן – מי הוא הגורם הנחשב כמבצע השלמת חקירה, לעניין עצירת מרוץ ההתיישנות.

תודה לרענן גלעדי, אלקנה לייסט ולעורכת דנה שני – שסייעו בהבאת המאמר לדפוס.

תודה לחבריי אורי קינן וטל לויטס שמצאו לנכון להכליל את המאמר במסגרת השתלמות מקצועית במשפט פלילי המתקיימת בימים אלה בלשכת עורכי הדין.

דנציגר כוכב עליון

בפברואר 2011, פרסמנו מאמר קצר בגיליון 12 של המגזין המשפטי "משפט הארץ" (הוצאת נירפרינט), העונה לשם "משל יורם".

המאמר מנתח את גישתו המשפטית הנון-קונפומיסטית של כב' השופט ד"ר יורם דנציגר בתחום המשפט הפלילי, אף שמלכתחילה סווג כמומחה לתחומי המשפט האזרחי והמסחרי.

מי שטרח "לבדוק" את ההסטוריה המקצועית של השופט דנציגר, היה מגלה ששורשי אהבת האדם וזכויותיו – היו נטועים בה עוד מראשית הדרך.

דב גלעד כהן, משפט הארץ

השאר תגובה