מאמרים ופרסומים

כתבי עת

דב גלעד כהן, הגנה על שמו הטוב של חשוד בהליכים שלפני הגשת כתב אישום [2006], הוצאת נבו. דב גלעד כהן, הגנה על שמו הטוב של חשוד בהליכים שלפני הגשת כתב אישום [2006], הוצאת נבו.
דב גלעד כהן, על סעיף 10ב לפקודת הראיות, הסניגור, גיליון 127 [דצמבר 2007], הוצאת סקירה משפטית. דב גלעד כהן, על סעיף 10ב לפקודת הראיות, הסניגור, גיליון 127 [דצמבר 2007], הוצאת סקירה משפטית.
דב גלעד כהן, תנאי הסף להפעלת אמצעי גביה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה) [2008], הוצאת נבו. דב גלעד כהן, תנאי הסף להפעלת אמצעי גביה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה) [2008], הוצאת נבו.
דב גלעד כהן ואופיר סטרשנוב, אימתי ייפסל דירקטור (בחברה ציבורית) מכהונה בעקבות הרשעה?, תאגידים, כרך ו/2 [מאי 2009], עמ' 54, הוצאת רונן. דב גלעד כהן ואופיר סטרשנוב, אימתי ייפסל דירקטור (בחברה ציבורית) מכהונה בעקבות הרשעה?, תאגידים, כרך ו/2 [מאי 2009], עמ' 54, הוצאת רונן.
דב גלעד כהן ואסף שובינסקי, מוטיבציה לְקַרְטֶל, תאגידים, כרך ו/3 [אוגוסט 2009], עמ' 99, הוצאת רונן. דב גלעד כהן ואסף שובינסקי, מוטיבציה לְקַרְטֶל, תאגידים, כרך ו/3 [אוגוסט 2009], עמ' 99, הוצאת רונן.
אופיר סטרשנוב ודב גלעד כהן, התיישנות עבירה מינהלית וקנס מינהלי, הסניגור, גיליון 148 [יולי 2009], הוצאת סקירה משפטית. אופיר סטרשנוב ודב גלעד כהן, התיישנות עבירה מינהלית וקנס מינהלי, הסניגור, גיליון 148 [יולי 2009], הוצאת סקירה משפטית.
דב גלעד כהן, איסור פרסום שמות חשודים: בין חשד סביר לראיות לכאורה, "עט ועוד", חוברת מס' 4 [נובמבר 2009], עמ' 52, הוצאת ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. דב גלעד כהן, איסור פרסום שמות חשודים: בין חשד סביר לראיות לכאורה, "עט ועוד", חוברת מס' 4 [נובמבר 2009], עמ' 52, הוצאת ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין.
דב גלעד כהן, טענות מקדמיות – שלושה חידושים פרקטיים: שימוע, הגנה מן הצדק והתיישנות, הסניגור, גיליון 167 [נובמבר 2010], הוצאת סקירה משפטית.
דב גלעד כהן, משפט הארץ דב גלעד כהן, משל יורם, משפט הארץ, גיליון 12 [פברואר 2011], עמ' 24, הוצאת נירפרינט.
עפר ברטל, טיעון תיקון, משפט הארץ 12 עפר ברטל, טיעון תיקון, משפט הארץ, גיליון 12 [פברואר 2011], עמ' 10, הוצאת נירפרינט [הורדה].
עו"ד פלילי עפר ברטל עפר ברטל ויעקב מרגולין, להכניס שפיות בשימוש היתר בתרופה המשפטית, עורך הדין, גיליון 12 [יולי 2011], עמ' 108, הוצאת לשכת עורכי הדין [הורדה].
עפר ברטל, על אודות החוק החדש להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה, הסניגור, גיליון 184 [אוגוסט 2012], עמ' 12, הוצאת סקירה משפטית.

רשומות להורדה

PDF "הגנה מן הצדק"
PDF "אין להשיב לאשמה"
PDF "תנאי הסף להפעלת אמצעי גביה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה)"
PDF "עשרת הדיברות לנחקר"
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000664581