אין להשיב לאשמה | no case to answer

זהו תקציר לניתוח משפטי מקיף שערכתי במסגרת תיק שהייתי שותף לניהולו בבית הדין הצבאי (מרכז). בתום פרשת התביעה, מצאנו לנכון (ובאמונה שלמה) לטעון כי אין על הנאשם להשיב לאשמה, כיוון שזו לא הוכחה אף לכאורה, וממילא, טענו שלא ניתן בשום פנים, כבר בשלב זה, לתת כל אמון בעדי התביעה המרכזיים. הטענה נדחתה, אך לשמחתנו – הנאשם לבסוף זוכה.

את הטקסט המלא, לשימושכם – תוכלו להוריד כאן: אין להשיב לאשמה.

"אין להשיב לאשמה" | דב גלעד כהן

טענת "אין להשיב לאשמה" וחשיבות קיומה

  1. משהכריזה באת כוח התובע כי סיימה את פרשת התביעה, זכאי הנאשם לטעון כי אין הוא חייב כלל להשיב לאשמה ויש לזכותו על אתר. זאת, הואיל ואין בראיות התביעה "הוכחה לכאורה" לאשמה המיוחסת לו בכתב האישום.
  2. בהתעורר טענת "אין להשיב לאשמה" (מוכרת גם כטענת No Case to Answer במשפט האמריקאי והאנגלי) על בית המשפט לבחון האם עמדה התביעה בנטל "הבאת הראיות", זאת להבדיל מהבחינה שעושה בית המשפט בסיום המשפט והיא – האם עמדה התביעה ב"נטל השכנוע".

"הוכחה לכאורה" – איזוהי?

  1. בית המשפט העליון פירש את משמעות המונח "הוכחה לכאורה", לעניין טענת "אין להשיב לאשמה" כ"ראיות בסיסיות", וההלכה בעניין סוכמה בפרשת מדינת ישראל נ' שדמי[1], בזו הלשון:

    בית-המשפט לא יטה אוזן קשבת לטענה שלפיה אין להשיב לאשמה אם הובאו ראיות בסיסיות, אם כי דלות, להוכחת יסודותיה של העבירה שפרטיה הובאו בכתב-האישום. ראיות בסיסיות לענין זה אין משמען כאמור ראיות שמשקלן והיקפן מאפשר הרשעה על אתר, אלא כדברי בית-המשפט העליון, ב-ע"פ 28/49 הנ"ל, ראיות במידה היוצרת אותה מערכת הוכחות ראשונית, המעבירה את הנטל של הבאת ראיות (להבדיל מנטל השכנוע) מן התביעה לנאשם.

  2. התוצאה במקרה בו לא עמדה התביעה בנטל ראשוני זה הינה[2]:

    המשמעות המעשית של "העדר ראיות לכאורה" בהקשר זה כדי לבסס הרשעה "אפילו יינתן בהן מלוא האמון, ויוענק להן מלוא המשקל הראייתי". במצב כזה, אין הצדקה לדרוש מן הנאשם להתגונן, שהרי אין לו בפני "מה" להתגונן, וראוי לזכותו.

  3. בהמשכה של רשומה זו תבואנה דוגמאות, ומתוך הפרקטיקה המנחה את בתי המשפט, נוכל אף אנו ליצוק תוכן של ממש אל תוך הכלל בדבר העדרה (או קיומה) של הוכחה לכאורה.

[1] ע"פ 405/80 מדינת ישראל נ' שדמי, פ"ד לה(2) 757. להלן – פרשת שדמי.
[2] קדמי, על סדר הדין בפלילים, תשס"ג-2003, עמוד 1049, להלן – קדמי.

השאר תגובה