לקבור את הגביה [עדכון מרץ 2011]

פקודת המסים (גביה) נותנת בידן של רשויות מקומיות כלי עוצמתי לגביית חובות המגיעים להן מן האזרח. אמצעי גביה מינהליים אלה אינם מצריכים פניה לערכאות שיפוטיות ודי בחתימה אחת ויחידה של פקיד בעירייה לצורך הפעלתם. בשנים האחרונות, תופעות לוואי כגון – הפקדת הגביה בידן של חברות פרטיות והעדר מחיר אחיד להוצאות גביה, הובילו לביקורת ציבורית אדירה. טור פרשני שפרסמנו בגלובס.

(המשך…)