פקודת המסים (גביה) :: גרסה חדשה למאמר "תנאי הסף"

אנו שמחים לבשר לכם שפורסמה גרסה חדשה למאמר "תנאי הסף להפעלת אמצעי גביה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה)" [גרסה מעודכנת, מרץ 2010].

להזכיר, המאמר דן באותם תנאי סף "בלעדיהם אין" לשם הפעלת אמצעי גביה מינהליים נגד חייבים.
כידוע, פקודת המסים (גביה) מעמידה אמצעים מרחיקי לכת לגביית חובות מגוונים מאזרחים, הן על ידי רשויות המס והן על ידי רשויות מקומיות.
בחרתי, לצורך העניין, להתייחס לגביית קנסות על ידי רשויות מקומיות שמקורם בדו"חות חניה. אך המאמר רלוונטי, בשינויים הנדרשים, לכל חוב מס אחר.

(המשך…)

לקבור את הגביה [עדכון מרץ 2011]

פקודת המסים (גביה) נותנת בידן של רשויות מקומיות כלי עוצמתי לגביית חובות המגיעים להן מן האזרח. אמצעי גביה מינהליים אלה אינם מצריכים פניה לערכאות שיפוטיות ודי בחתימה אחת ויחידה של פקיד בעירייה לצורך הפעלתם. בשנים האחרונות, תופעות לוואי כגון – הפקדת הגביה בידן של חברות פרטיות והעדר מחיר אחיד להוצאות גביה, הובילו לביקורת ציבורית אדירה. טור פרשני שפרסמנו בגלובס.

(המשך…)

התיישנות עבירה מינהלית וקנס מינהלי

אני שמח לבשר לכם שהמאמר שכתבתי יחד עם אחרים, שכותרתו "התיישנות עבירה מינהלית וקנס מינהלי", פורסם בירחון "הסניגור", חוברת 148 (יולי 2009) [הוצאת סקירה משפטית].

להלן תקציר: (המשך…)