פסילת דירקטורים לאחר הרשעה: הודעה מראש וזיקה מהותית

אני שמח לבשר לכם שבית המשפט העליון אימץ את גישתנו המשפטית בשתי נקודות מהותיות הקשורות לנושא פסילת דירקטורים מכהונה בעקבות הרשעתם בפלילים, במסגרת פסק דינו מיום 16.9.2010 בע"פ 4783/09 שולשטיין נ' רשות ההגבלים העסקיים. (המשך…)

הגרלות והימורים: המוסר הכפול של המדינה – הגנה מן הצדק?

לפני ימים אחדים פורסם בגלובס טור ביקורת משפטית שכתבתי יחד עם עו"ד אלעד מן ועו"ד אסף שובינסקי, בעניין כוונתה של רשות ההגבלים העסקיים להעמיד לדין ("בכפוף לשימוע") בכירים לשעבר באגודה למען החייל ומפעל הפיס, מן הסיבה שהנ"ל כרתו ביניהם הסדר כובל שמטרתו להפחית את התחרות בשוק ההגרלות ה"בלתי מסחריות".

חבריי ואני תקפנו את כוונתה של הרשות לעשות כן ממספר טעמים, כדוגמת -  האם מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) כלל יכול להיות צד להסדר כובל? מהו כלל השוק הרלוונטי במקרה הזה? האם מדובר בתחרות דה-פקטו? אולם, חשוב מכך – הצבענו על המוסר הכפול של המדינה בעצם הכוונה להעמיד את הגורמים הללו לדין. הרי המדינה מוקיעה מזה שנים כל דבר הנוגע להגרלות והימורים בנימוק ערכי-מוסרי. הגרלות, כשלעצמן, נתפסות כתופעה בלתי רצויה מבחינה חברתית. הפרקליטות חזרה על זה פעם אחר פעם. בג"ץ גיבה אותה חזור ונשנה. (המשך…)

הגנה מן הצדק: בעבירות הגבלים עסקיים וניירות ערך

קרטל האינסטלציה: ההישג הנסתר מן העין.

ביטול כתב אישום, ולמצער – חלקים ממנו, אינו עניין של מה בכך. באמצע שנות ה-90 טבע בית המשפט העליון את המונח "הגנה מן הצדק", במסגרת פסק דינו בערעור שהוגש על ידי מורשעי פרשיית הרצת מניות הבנקים [ע"פ 2910/94 – יפת]. טענת המערערים הייתה שהמדינה היא למעשה זו שעודדה אותם במעשה ידיים של ממש להשפיע על שערי המניות, ועל כן – לא ייתכן כי יועמדו לדין פלילי בגין כך. נקבע כי מקום שיש בהתנהגות המדינה משום "רדיפה, דיכוי והתעמרות בנאשם", ובמקרים בהם "המצפון מזדעזע ותחושת הצדק האוניברסלית נפגעת", אז יכול ובית המשפט יורה על ביטול כתב האישום. אולם, הובהר, הדבר יעשה במשורה ובמקרים חריגים ויוצאי דופן.

עם השנים, ההלכה התפתחה. אט אט (במלוא מובן המילה) החלו בתי המשפט, בעיקר בית משפט השלום, לקבל טענות שמהותן ביטול כתבי אישום בשל התנהלות מעוררת סלידה מצד הרשויות. מחדלי חקירה חמורים שפגעו אנושות ביכולתו של הנאשם להתגונן; שיהוי רב בהגשת כתב האישום; כתבי אישום שהוגשו חרף "הבטחות" שלטוניות שהמעשה נשוא כתב האישום הינו תקין; אפליה פסולה; טענות אלה ונוספות הוכרו כמבססות הגנה מן הצדק. (המשך…)

מוטיבציה לְקַרְטֶל

בגיליון ו/3 (אוגוסט 2009) של כתב העת תאגידים (הוצאת רונן) עתיד להתפרסם מאמר שכתבתי יחד עם עו"ד אסף שובינסקי, בעניין החידוש הגדול שבפסק דינו של שופט ביהמ"ש המחוזי בירושלים, נעם סולברג, בעניין "קרטל הגז הקטן" – בכל הקשור לאכיפה הפלילית של דיני ההגבלים העסקיים בישראל; המאמר מבוסס על כתבה פרשנית שלנו שהתפרסמה בגלובס. (המשך…)