ועת לכל חפץ: העליון ממתן את כוחו של סעיף 10א לפקודת הראיות

בית המשפט העליון ממתן משמעותית את כוחו של סעיף 10א לפקודת הראיות, בכך שהוא מציב דרישת סמיכות זמנים נוקשה יותר בין מועד ההתרחשות עליה נותן העד את גרסתו, לבין מועד העלתה של גרסה זו על הכתב; נקבע כי הפרש של שנה בין השניים – נוטל מן הראיה את כוחה ככזו.

(המשך…)

אין להשיב לאשמה | no case to answer

זהו תקציר לניתוח משפטי מקיף שערכתי במסגרת תיק שהייתי שותף לניהולו בבית הדין הצבאי (מרכז). בתום פרשת התביעה, מצאנו לנכון (ובאמונה שלמה) לטעון כי אין על הנאשם להשיב לאשמה, כיוון שזו לא הוכחה אף לכאורה, וממילא, טענו שלא ניתן בשום פנים, כבר בשלב זה, לתת כל אמון בעדי התביעה המרכזיים. הטענה נדחתה, אך לשמחתנו – הנאשם לבסוף זוכה. (המשך…)

עשרת הדיברות לנחקר במשטרה

בכוחה של חקירה פלילית לחרוץ גורלות. סדרה של עשרה כללי ברזל עשויה לסייע לכל אדם הנקלע לסיטואציה יוצאת דופן זו, לצאת עם ידו על העליונה – כיצד להתנהג ולהתנהל מול החוקר, המותר והאסור, האם כל דבר שתאמר/י יחשב כ"עדות"? האם מותר להקליט חקירה? מה הצעד הבא לאחר חקירה באזהרה? מדריך לנחקר ברשויות – המשטרה, רשות ההגבלים העסקיים, רשות ניירות ערך, רשות המסים וכיוצ"ב.

(המשך…)