ועת לכל חפץ: העליון ממתן את כוחו של סעיף 10א לפקודת הראיות

בית המשפט העליון ממתן משמעותית את כוחו של סעיף 10א לפקודת הראיות, בכך שהוא מציב דרישת סמיכות זמנים נוקשה יותר בין מועד ההתרחשות עליה נותן העד את גרסתו, לבין מועד העלתה של גרסה זו על הכתב; נקבע כי הפרש של שנה בין השניים – נוטל מן הראיה את כוחה ככזו.

(המשך…)