פרסומים חדשים: דנציגר כוכב עליון, טענות מקדמיות

אנו שמחים לבשר לכם על פרסומים רשמיים מן התקופה האחרונה.

(המשך…)

הגרלות והימורים: המוסר הכפול של המדינה – הגנה מן הצדק?

לפני ימים אחדים פורסם בגלובס טור ביקורת משפטית שכתבתי יחד עם עו"ד אלעד מן ועו"ד אסף שובינסקי, בעניין כוונתה של רשות ההגבלים העסקיים להעמיד לדין ("בכפוף לשימוע") בכירים לשעבר באגודה למען החייל ומפעל הפיס, מן הסיבה שהנ"ל כרתו ביניהם הסדר כובל שמטרתו להפחית את התחרות בשוק ההגרלות ה"בלתי מסחריות".

חבריי ואני תקפנו את כוונתה של הרשות לעשות כן ממספר טעמים, כדוגמת -  האם מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) כלל יכול להיות צד להסדר כובל? מהו כלל השוק הרלוונטי במקרה הזה? האם מדובר בתחרות דה-פקטו? אולם, חשוב מכך – הצבענו על המוסר הכפול של המדינה בעצם הכוונה להעמיד את הגורמים הללו לדין. הרי המדינה מוקיעה מזה שנים כל דבר הנוגע להגרלות והימורים בנימוק ערכי-מוסרי. הגרלות, כשלעצמן, נתפסות כתופעה בלתי רצויה מבחינה חברתית. הפרקליטות חזרה על זה פעם אחר פעם. בג"ץ גיבה אותה חזור ונשנה. (המשך…)

חיזוק נוסף לזכות השימוע לפני הגשת כתב אישום [עדכון אפריל 2010]

בית המשפט העליון מבהיר, בצורה הברורה והנחרצת ביותר עד כה, כי יש להקפיד היטב על זכותו של חשוד לשימוע לפני הגשת כתב אישום נגדו [סעיף 60א]. מדובר בזכות מהותית שהחובה ליישמה כנדרש – מוטלת על רשויות התביעה. מכאן, עשויה הדרך לביטול כתבי אישום במקרים בהם טרם נערך שימוע – להיות קצרה. בדרך להלכה מחייבת?

(המשך…)